top of page

3.

Přednášky pro školy a firmy

Zaručená spokojenost pro vaši školu nebo firmu

Jsem Spoko ve školách

Jak je známo, zvyky a vzorce chování si z dětství přenášíme do dospělosti. Proto je vhodné budovat povědomí o důležitosti správné výživy a dobrém psychickém stavu již v útlém věku. Až 70 % respondentů mladé generace uvádí, že je trápí úzkosti a stres. Nejčastější důvody jsou vzhled, nedostatečná sebedůvěra, sociální sítě, nejistota budoucnosti. Alarmující jsou také statistiky týkající se dětské nadváhy a obezity

Mladým posluchačům předáváme ucelené informace a konkrétní odpovědi týkající se otázek zdraví, vhodného stravování a psychické pohody. Připravujeme přednášky pro základní, střední i vysoké školy. Interaktivně komunikujeme s publikem a cíleně předáváme podložené informace a příklady z praxe.

Hlavní témata přednášek:

-  proč a jak je důležitý zdravý životní styl u mladých, zásady zdravého stravování

- prevence onemocnění pomocí stravy

- příprava zdravých pokrmů

- alternativní výživové směry a diety

- pohybová aktivita, prevence obezity

- poruchy příjmu potravy

- svět kolem nás, jak čelit tlaku dnešní společnosti, jak se vyrovnat s perfekcionalismem sociálních sítí, rozlišování (dez)informací online světa

- budování sebedůvěry, komunikace při řešení osobních nebo rodinných problémů, hledání podpory v okolí

- techniky eliminace stresu a úzkostí

- nalezení správné cesty budoucího povolání, rozvoj silných stránek osobnosti

 

Tato služba je velice oblíbená v západních zemích a proto ji JSEM SPOKO přináší do praxe i u nás. Vzájemná spolupráce je benefitem jak vám, tak vašim zaměstnancům. Je prokázáno, že zdravý životní styl a spokojenost zaměstnanců zvyšuje celkovou pohodu na pracovišti, snižuje počet dnů jejich pracovní neschopnosti, výrazně ovlivňuje produktivitu práce a přispívá k prosperitě podniku.

Náplně přednášek jsou variabilní. Program a témata můžete nechat na nás, nebo jej společně upravíme dle vašich přání. Přednáškovou činnost organizujeme také jako součást firemních akcí, teambuildingu nebo jako pravidelný firemní benefit. 

Nejprve zanalyzujeme povahu pracovní činnosti, vyhodnotíme možné nevhodné stravovací a psychické návyky. Poté vaše zaměstnance naučíme, jak se zdravě stravovat s ohledem na jejich pracovní vytížení, jak zvládat stres, organizovat práci. Také podpoříme jejich silné stránky, motivujeme k výkonu a naučíme lepší komunikaci s kolegy a nadřízenými. ​

Hlavní témata přednášek:

- základy zdravého životního stylu, zdravé stravování v pracovním prostředí

- význam pohybové aktivity v pracovním i přirozeném prostředí, vhodné držení těla při pracovních stereotypech

- prevence civilizačních nemocí pomocí stravy, prevence obezity, bio kvalita potravin a další.

- zlepšení schopností organizace práce, nalezení motivace a smyslu ve výkonu pracovní činnosti

- rozvinutí talentu a schopností zaměstnanců, podpora efektivity práce, správné nakládání s časem a energií

- ovládnutí prokrastinace, vyrovnávání se se stresem, zlepšování vztahů v pracovním prostředí

Jsem Spoko ve firmách
Objednávka přednášky

Cena dohodou - dle časové náročnosti a programu

Staff Meeting

Workshopy ve firmách

Je vašim cílem mít spokojené, zdravé a motivované zaměstnance? Prostřednictvím přednášek můžeme vašim zaměstnancům poskytnout cenné informace z oblasti zdravého životního stylu a life koučinku.  Přednášky mohou probíhat jak jednorázově, tak lze pro intenzivnější edukaci vytvořit dlouhodobý plán na základě vašeho přání. Součástí spolupráce může být také individuální konzultace s jednotlivými zaměstnanci. 

Přednáškami provádí: Mgr. Vojtěch Kafka a Ing. Kateřina Štivarová

Elementary Science Class
Elementary Science Class

Přednášky ve školách

JSEM SPOKO přichází s nabídkou interaktivních přednášek pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, v rámci kterých se zábavnou a poučnou formou zaměříme na výživové poradenství i duševní hygienu. Témata přednášek jsou přizpůsobeny věku publika a vašim přáním.

Přednáškami provádí: Mgr. Vojtěch Kafka a Ing. Kateřina Štivarová

bottom of page