Ochrana osobních údajů a soubory cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňuješ fyzickým osobám, vykonávající příslušnou živnost - Ing. Kateřina Štivarová, bydlištěm v Jistebníku 436,  IČ: 10683194. (poradce pro výživu) a Mgr. Vojtěch Kafka, bydlištěm v Nedašové Lhotě 195, IČ: 09932569 (kouč); (dále jen jako „Správce“ či „Správce osobních údajů“) využívat Tvoje osobní údaje. Tato stránka má za úkol Tě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Tobě shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Tvoje informace využíváme, jaká jsou Tvá práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžeš uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

O jaké osobní údaje se jedná?

V naší evidenci objednávek zpracováváme Tvoje osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefon, případně adresa a dále také údaj o ceně a vybrané službě. Údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky. Po splnění našich závazků ze smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k reklamační lhůtě, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systému, včetně lhůt pro promlčení nároků, musíme zpracovávat Tvoje údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Tvoje osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytneš při registraci či úpravě profilu, při vytvoření objednávky či při propojení Tvého účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů. Databáze také umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat Váš profil v rámci registrace na webových stránkách www.jsemspoko.cz. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání ve věcech poskytované služby, při vyřizování reklamací či k marketingovým účelům (o těch se více dozvíte níže). Údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se detailně věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od Tvé poslední uskutečněné objednávky.

Marketingové informace

Pro marketingové účely zpracováváme Tvoje kontaktní údaje, které nám vyplníš při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru tzv. newsletter (obchodní sdělení). Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžeš kdykoli odhlásit. Odhlášení je možné na emailu info@jsemspoko.cz nebo přímo přes zaslané obchodní sdělení. Po odhlášení již Tvoje kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme.

GDPR - Tvoje práva

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Na emailové adrese info@jsemspoko.cz si můžeš kdykoliv ověřit, zda tvoje osobní informace zpracováváme či nikoliv. Současně můžeš tyto údaje kdykoliv aktualizovat přes svůj účet na jsemspoko.cz v sekci - OSOBNÍ ÚDAJE. Pokud se ti nedaří informace aktualizovat, nebo je chceš upravit či smazat, neváhej nás kontaktovat na info@jsemspoko.cz. Úprava jednotlivých osobních údajů a přístup k nastavení profilu je možný pouze přes počítačovou verzi webu www.jsemspoko.cz. Úpravy nelze provádět přes mobilní verzi, která využívá osobní údaje uživatele pouze pro potřeby přihlášení do volně dostupného Fóra Jsem SPOKO. V případě, že chceš provést změny přes mobilní verzi našich stránek a nemáš přístup k její počítačové podobě, je zapotřebí nás kontaktovat na info@jsemspoko.cz. Registrací nebo přihlášením přes mobilní verzi webu www.jsemspoko.cz jsi o tomto faktu obeznámen a bereš tyto informace na vědomí. 

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeš mít námitky se zpracováním svých osobních údajů, neváhej nás kontaktovat na info@jsemspoko.cz. Celou situaci společně posoudíme a případně přerušíme další zpracovávání tvých údajů.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máš právo na to, abychom omezili zpracování tvých osobních údajů, včetně jejich vymazání. A protože tě máme rádi, i nad rámec pravidel GPDR ti rádi vyhovíme - tzn.  omezíme či úplně zrušíme zpracování tvých osobních údajů za jakýchkoliv okolností.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

Za jakýchkoliv důvodů můžeš taky vyslovit právo na zapomenutí. Všechny tvé osobní údaje vymažeme. Je však třeba pamatovat na to, že údaje o objednávce si musíme archivovat pro potřeby finančního úřadu, a to po dobu 10 let. Ostatní informace však na tvoji žádost smažeme okamžitě.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás požádáš, rádi ti zašleme strojově čitelný dokument (*.xls, *.csv a další), v rámci kterého si můžeš zjistit, jaké tvé osobní údaje zpracováváme. Požádat nás můžeš na info@jsemspoko.cz

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudeš chtít dostávat obchodní sdělení, můžeš jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo nás kontaktovat na emailu info@jsemspoko.cz

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od Tebe v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžeš tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv i bez udání důvodů. Stačí nám napsat na email info@jsemspoko.cz.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

Máš pocit, že neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Tvých osobních údajů? Obraťte se prosím na náš zákaznický chat na webu www.jsemspoko.cz, případně na email info@jsemspoko.cz. Pokud bychom Ti nepomohli, máš samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Zásady používání souborů cookie

Za účelem zlepšení služeb na stránkách www.jsemspoko.cz využívají naše stránky soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. 

Jaké soubory cookie využíváme?

Využíváme několik typů různých cookie souborů. Prvně jsou to esenciální, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek; poté marketingové cookie pro personalizaci reklam a jejich správné zacílení; analytické cookie pro pochopení chování návštěvníků na našem webu; a funkční cookie - pro zapamatování předvolby uživatelů a zlepšování kvality stránek. 

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami např. zprostředkovatel našeho webhostingu nebo třetí strany podporující naše reklamní aktivity. Podle těchto údajů tě však nikdy nelze identifikovat.

Jak upravit nebo zakázat cookie?

Používání cookies lze nastavit pomocí tvého internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení webového prohlížeče je můžeš zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.